Hồng Khẩu

Hồng Khẩu (tiếng Trung: 虹口区, Hán Việt: Hồng Khẩu khu) là một quận của thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận nội thành của Thượng Hải. Quận này có diện tích 23,48 km2, dân số năm theo điều tra dân số năm 2000 là 860.700 người.

  • x
  • t
  • s
Thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải, Trung Quốc
Lịch sử • Chính trị • Kinh tế
Quận (16)
Thượng Hải của Trung Quốc
Thượng Hải của Trung Quốc

Tham khảo

Hình tượng sơ khai Bài viết đơn vị hành chính Trung Quốc này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s